Skip to content
Home » ข่าวสาร » 10 บริษัทที่จ้างนักวิเคราะห์ธุรกิจในปี 2567

10 บริษัทที่จ้างนักวิเคราะห์ธุรกิจในปี 2567

การวิเคราะห์ธุรกิจมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้บริษัทและองค์กรต่างๆ เข้าใจและปรับปรุงด้านทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ นักวิเคราะห์ธุรกิจจะทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและธุรกิจอื่นๆ เพื่อระบุแนวโน้มที่สำคัญและจุดที่ต้องปรับปรุง เพื่อให้บริษัทมีการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ความสำเร็จของการวิเคราะห์ธุรกิจขึ้นอยู่กับความเข้าใจของข้อมูลและการตีความที่ถูกต้อง และความสามารถในการแนะนำแนวทางที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแผนการดำเนินงานขององค์กร ดังนั้น นักวิเคราะห์ธุรกิจมีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้เสนอแนวทางและกำหนดทิศทางทางธุรกิจที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพในการสร้างความเชื่อมั่น ความสำเร็จให้กับบริษัทและองค์กรในยุคที่การแข่งขันอยู่ในระดับสูง

ในปี 2024 บริษัทที่อยู่ในอันดับสูงสุดของตลาดมักมองหานักวิเคราะห์ธุรกิจ ที่มีทักษะและความรู้ที่สำคัญเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจ ให้กำลังทรัพยากรที่ดีที่สุดในการตัดสินใจธุรกิจต่างๆ

10 บริษัทที่จ้างนักวิเคราะห์ธุรกิจในปี 2567

โปรแกรมการทำงานจากที่บ้านของ Amazon

Amazon เป็นผู้ค้าปลีกออนไลน์รายใหญ่ที่สุดของโลกที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วในหลายสาขาธุรกิจ นอกจากการจ้างงานขององค์กร ศูนย์ความพึงพอใจ และมหาวิทยาลัย เพื่อให้สนับสนุนความหลากหลายและความร่วมมือในที่ทำงาน นอกจากนี้ Amazon ยังมีโปรแกรมการทำงานจากที่บ้านซึ่งเป็นโอกาสสำหรับผู้สมัครจากต่างประเทศที่มีความกระตือรือร้นและมีแนวโน้มที่จะทำงานจากระยะไกล

โปรแกรมการทำงานจากที่บ้านของ Amazon ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้สมัครจากต่างประเทศสามารถทำงานได้อย่างยืดหยุ่นและมีความสะดวกสบาย โดยไม่จำเป็นต้องเคลื่อนย้ายที่อยู่ตามที่พักอาศัย โปรแกรมเหล่านี้มักเน้นไปที่งานด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาซอฟต์แวร์ การบริการลูกค้า การบริหารจัดการโครงการ และงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและการวิเคราะห์

นักวิเคราะห์ธุรกิจใน Facebook (Meta Platforms)

Facebook (Meta Platforms) เป็นบริษัทที่เน้นการพัฒนาและการนำเสนอแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและเทคโนโลยีที่เป็นเจ้านำในวงการ ในฐานะนี้ นักวิเคราะห์ธุรกิจมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและเสนอแนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกลยุทธ์การโฆษณา และการปรับปรุงอื่นๆ บนแพลตฟอร์มดังกล่าว โดยมุ่งเน้นที่ด้านต่อไปนี้

ใช้ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้บนแพลตฟอร์ม นักวิเคราะห์ธุรกิจช่วยกำหนดกลยุทธ์การโฆษณาที่ทันสมัยและเป้าหมายถูกต้อง ระบุและปรับปรุงความสมบูรณ์ของแพลตฟอร์ม เพื่อให้ผู้ใช้มีประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น รวมถึงการทดสอบและการนำเสนอฟีเจอร์ใหม่ๆ ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างเหมาะสม

บริการของ Cognizant ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัล

Cognizant เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการระดับมืออาชีพชั้นนำของโลก ที่มุ่งเน้นให้บริการและคำปรึกษาที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในยุคดิจิทัล ด้วยแนวทางการให้คำปรึกษาตามอุตสาหกรรมที่ทันสมัย ซึ่งช่วยให้บริษัทต่างๆ ปรับตัวให้เข้ากับอุตสาหกรรมในปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพ โดย Cognizant ใช้เทคโนโลยีที่สำคัญในปัจจุบัน เช่น Internet of Things (IoT), ปัญญาประดิษฐ์, วิศวกรรมดิจิทัล, และระบบคลาวด์

เพื่อช่วยลูกค้าของพวกเขาให้สามารถปรับตัว ใช้ประโยชน์จากข้อมูลให้เหมาะสมกับธุรกิจของตนในยุคดิจิทัล ผ่านการให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญ การนำเสนอโซลูชันที่ปรับให้เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้า เช่น การพัฒนาแอปพลิเคชัน IoT หรือการสร้างโครงข่ายคลาวด์ที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น

Cognizant ช่วยนำลูกค้าไปสู่รูปแบบธุรกิจและแนวโน้มใหม่ๆ ที่เปิดโอกาสใหม่ในตลาดทั่วโลก ทำให้พวกเขาก้าวไปสู่อาณาจักรดิจิทัลอย่างมั่นคงและเติบโตไปพร้อมกับยุคดิจิทัลใหม่ล่าสุด

ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ การประมวลผลแบบคลาวด์จาก Microsoft

Microsoft มอบโอกาสมากมายสำหรับนักวิเคราะห์ธุรกิจในการนำเสนอและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ทางการตลาด และเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจผ่านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และโซลูชันการประมวลผลแบบคลาวด์ที่หลากหลายของพวกเขา

โดยการใช้ฮาร์ดแวร์ที่ทันสมัยและเทคโนโลยีอันทันสมัย เช่น Azure Cloud Services และ Microsoft 365 Suite นักวิเคราะห์ธุรกิจสามารถเข้าถึงเครื่องมือและข้อมูลที่จำเป็น เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างกลยุทธ์ที่เป็นประโยชน์ให้กับธุรกิจของพวกเขา

ซอฟต์แวร์ที่ครอบคลุมทั้งในด้านการจัดการข้อมูล การประมวลผล และการเชื่อมต่อข้อมูล เช่น Microsoft Power BI และ Microsoft Dynamics 365 เป็นต้น ช่วยให้นักวิเคราะห์ธุรกิจสามารถดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและอัพเดทกับข้อมูลใหม่ๆได้อย่างรวดเร็ว

บริษัท Apple บทบาทของนักวิเคราะห์อุตสาหกรรม

บริษัท Apple เป็นนักผลิตเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงที่สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์และล้ำสมัย เขาเชี่ยวชาญในการนำเสนอนวัตกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมได้ ในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมที่ทำงานในบริษัท Apple มักถูกให้มอบความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นเพื่อช่วยให้การเปิดตัวผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับ

นอกจากนี้ พวกเขายังมีบทบาทในการวิเคราะห์แนวโน้มของตลาด เพื่อให้บริษัทสามารถปรับตัวและประสบความสำเร็จในระยะยาว โดยการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้า และการตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ด้วยความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีและกลยุทธ์ที่ล้ำสมัย นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมในบริษัท Apple มีบทบาทสำคัญในการช่วยนำพาบริษัทไปสู่ความสำเร็จและความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมและตลาดที่เป็นการแข่งขันอย่างมีความเข้มงวด

บริการของ Pearson ในการให้ผลิตภัณฑ์ บริการที่หลากหลาย

บริษัท Pearson เป็นบริษัทการศึกษาระดับนานาชาติที่เชี่ยวชาญในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ และบริการที่หลากหลายสำหรับครูและนักเรียนทุกวัย เป็นผู้นำในการสร้างสรรค์และพัฒนาเครื่องมือการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีคุณภาพสูง ผลิตภัณฑ์และบริการของ Pearson มีความหลากหลาย ซึ่งประกอบด้วยการจัดการเนื้อหาและเทคโนโลยีที่สามารถสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

การวิจัยในด้านการศึกษาที่ทันสมัย เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงการสอน และบริการเชิงวิชาการ เช่น Pearson VUE และ Pearson Institute of Higher Education Pearson VUE เป็นหน่วยงานที่ให้บริการการสอบและการประเมินออนไลน์ที่มีมาตรฐานสูง ซึ่งช่วยให้ความสะดวกและประหยัดเวลาในการทดสอบและประเมินผลสำหรับนักเรียนและมืออาชีพทั่วโลก

ส่วน Pearson Institute of Higher Education เป็นสถาบันการศึกษาที่เน้นการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับตลาดแรงงานในอนาคต โดยเน้นไปที่การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับการทำงานในอุตสาหกรรมและธุรกิจ

เป้าหมายของ IBM

IBM มุ่งเน้นการพัฒนาและการนำเสนอเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น ปัญญาประดิษฐ์ บล็อกเชน และการประมวลผลแบบคลาวด์ เพื่อเปิดโอกาสให้กับนักวิเคราะห์ธุรกิจในการขับเคลื่อนนวัตกรรม ปรับปรุงกระบวนการธุรกิจ และสร้างคุณค่าสู่ลูกค้าทั่วโลก โดยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น ปัญญาประดิษฐ์ IBM Watson, บล็อกเชน IBM Blockchain, และบริการการประมวลผลแบบคลาวด์ IBM Cloud

นักวิเคราะห์ธุรกิจสามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อน นำเสนอคำแนะนำทางธุรกิจที่มีความแม่นยำ และพัฒนาแอปพลิเคชันหรือโซลูชันที่มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีขั้นสูงและการนำเสนอโซลูชันอย่างครบวงจร IBM สร้างโอกาสให้กับธุรกิจทุกขนาดให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย

ความเชี่ยวชาญในด้านการเงินของ JPMorgan Chase & Co.

JPMorgan Chase & Co. เป็นองค์กรในด้านการเงินที่มีชื่อเสียงและให้บริการทางการเงินที่ครอบคลุมทุกระดับ และมีความต้องการในการนำเสนอความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดและสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจในธุรกิจต่างๆ นักวิเคราะห์ธุรกิจที่ทำงานใน JPMorgan Chase & Co. มุ่งเน้นการวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดทางการเงิน เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจในการลงทุน การธนาคาร หรือการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องมือและแบบจำลองทางการเงินที่พัฒนาขึ้นโดย JPMorgan Chase & Co. ช่วยให้ลูกค้าสามารถทำการวิเคราะห์และวางแผนในด้านการเงินของตนเพื่อให้มีการตัดสินใจที่มีข้อเสนอและความเสี่ยงที่น้อยลง

ด้วยความเชี่ยวชาญในด้านการเงินและบริการที่ครอบคลุมทุกระดับ JPMorgan Chase & Co. มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนลูกค้าในการใช้ข้อมูลทางการเงินให้เป็นประโยชน์ที่สุดและตอบสนองต่อความต้องการในสายธุรกิจต่างๆ อย่างเช่น การธนาคาร การจัดการการลงทุน และการค้าอย่างเป็นทางการ

นำเสนอความเชี่ยวชาญ ของ McKinsey & Company

McKinsey & Company เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการระดับโลกที่มีชื่อเสียงและมีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาในด้านกลยุทธ์และการบริหารจัดการให้กับลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ บริษัทจัดจ้างนักวิเคราะห์ธุรกิจเป็นประจำเพื่อทำการวิเคราะห์และสนับสนุนโครงการเชิงกลยุทธ์ที่สำหรับลูกค้า โดยการระบุความท้าทายทางธุรกิจและโอกาสที่มีอยู่ โดยมุ่งเน้นที่การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีคุณค่า เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจทางกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพ

McKinsey & Company ให้คำแนะนำที่มีเชื่อมโยงและเป็นประโยชน์สูงสุด ซึ่งช่วยให้ลูกค้าในการเข้าใจและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม และนำพาธุรกิจไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนในสภาวะการแข่งขันที่แตกต่างไม่เหมือนใคร

ใช้แพลตฟอร์ม CRM ของ Salesforce ในงานขาย

Salesforce เป็นแพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ที่โดดเด่นซึ่งมีความสามารถในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับทีมขายในการประสานงานและการทำงานกับลูกค้า นักวิเคราะห์ธุรกิจที่ใช้ Salesforce สามารถวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การติดตามประวัติการซื้อ และการโต้ตอบกับลูกค้า ทำให้เข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าและวางแผนกลยุทธ์การขายที่เหมาะสม

และการใช้ CRM ของ Salesforce ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการขาย โดยช่วยในการจัดการกิจกรรมขาย การติดตามโอกาสทางธุรกิจ และการสร้างรายงานเพื่อวิเคราะห์ผลการขาย ทำให้ทีมขายสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพ

ด้วยความสามารถในการปรับปรุงประสิทธิภาพในงานขายและการบริการลูกค้าทั่วโลก การใช้แพลตฟอร์ม CRM ของ Salesforce เป็นการลงทุนที่สำคัญสำหรับธุรกิจที่ต้องการเติบโตและประสบความสำเร็จในสภาวะการแข่งขันในตลาดวันนี้

สรุป การค้นหานักวิเคราะห์ธุรกิจที่มีทักษะ ในปี 2567

ในปี 2567 องค์กรต่างๆ ต้องการนักวิเคราะห์ธุรกิจที่มีทักษะแข็งแกร่งเพื่อเสริมสร้างและรักษาความได้เปรียบในตลาดแข่งขัน โดยมีบริษัททั้ง 10 แห่งที่เป็นตัวแทนขององค์กรที่กำลังมองหานักวิเคราะห์ธุรกิจที่มีทักษะแข็งแกร่งที่สุดในปีนี้

ในขณะที่ธุรกิจต่างๆ ยังคงใช้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อช่วยในการวิเคราะห์และการตัดสินใจ เพื่อสร้างความเป็นผู้นำในตลาด นักวิเคราะห์ธุรกิจที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจทางกลยุทธ์จึงเป็นที่ต้องการอย่างมากในวงการ

คาดการณ์ว่าพนักงานที่มีทักษะในการวิเคราะห์ธุรกิจจะยังคงเติบโตต่อไปในอุตสาหกรรมต่างๆ เนื่องจากความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลและการทำนายทางธุรกิจเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการประสบความสำเร็จในสภาวะการแข่งขันในตลาดวันนี้

Home
สมัครสมาชิก
ทางเข้า
ติดต่อเรา